SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPSAMINDA HASTALIKTAN ARİ ALABALIK KULUÇKAHANELERİNDE DAMIZLIK ALABALIK DESTEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/40)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/40) 28 Kasım 2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201128-13.htm

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.