Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (TEBLİĞ NO: 2018/24)  29.05.2018 tarih ve 30435 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

SU-ÜRÜNLERİ-YETİŞTİRİCİLİĞİ-DESTEKLEME-TEBLİĞİ